Datové schránky - archiv a vyhledávání

Aplikace slouží jako alternativní klient k webovému rozhraní ISDS datových schránek s rozšířením funkcionality zaměřené na advokátní kanceláře a exekuční úřady.

Aplikace umožňuje:

 • vyhledávání v datových schránkách dle základních polí (soud, spisová značka apod.)
 • vyhledávání dle textu v přílohách.
 • třídění zpráv dle oprávněného / klienta.
 • stahování zpráv v zadané struktuře (např. všechna PDF, roztříděné dle klienta / soudu).
 • automatické hromadné odesílání datových zpráv (nebo také podepsaných e-mailů). Vstupem jsou PDF dokumenty v dané struktuře, z níž jsou vygenerovány a odeslány datové zprávy (příp. e-maily).
 • pro advokátní kanceláře využívající naši služby Hromadné e-PR automatické zatřiďování datových zpráv k příslušným případům.
 • samostatná funkce umožňuje zasílání, případně hromadné zasílání datových zpráv s možností automatického generování textů a příloh.
 • současně aplikace slouží jako archiv (datový trezor) pro uchovávání zpráv i po 90 dnech od doručení!

Specifikace služby

Aplikace pravidelně kontroluje zadanou datovou schránku, stahuje a roztřiďuje nově příchozí poštu.

Aplikace přes webové rozhraní umožňuje vyhledávat v datových schránkách, přičemž vyhledávání lze omezit pomocí následujících filtrů:

 • dle času doručení datové zprávy
 • dle soudu, je-li odesilatelem soud, příp. dle jiného odesilatele
 • dle spisové značky případu
 • dle oprávněného (pro předem navolené oprávněné, získáno z textu PDF přílohy)
 • dle předmětu zprávy
 • dle obsahu příloh zprávy
Obr. Webové rozhraní aplikace Datové schránky.

Aplikace dále umožňuje dávkové stahování zpráv vyhovujících zadaným kritériům, a to ve zvolené struktuře:

 • ZFO archiv všech zpráv, soubory pojmenované dle ISDS ID zprávy
 • Všechny přílohy, pojmenované dle kódu oprávněného, soudu, spisové značky, názvu přílohy
 • Případně v jiném požadovaném formátu, včetně možnosti propojení s vaším systémem.

Alternativně může být aplikace zprovozněna i bez použití webového rozhraní, kdy je do vyhrazeného adresáře (složky) na sdíleném disku kanceláře ukládána nově příchozí pošta. Každý den ve sdíleném adresáři aplikace vytváří adresář pojmenovaný datem daného dne, a dále každou novou zprávu z datové schránky ukládá ve vybrané struktuře vyjmenované výše. Volitelně dle nastavení může zprávu v ISDS rozhraní označit jako přečtenou.

Ke službě nabízíme rovněž potřebnou podporu, včetně možnosti upravit systém zcela na míru tak, aby byl plně integrován do stávajícího řešení.

Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby je společnost Sokordia, s.r.o., tvůrce právního software, http://www.sokordia.cz

Pro další informace nás kontaktujte na info@sokordia.cz nebo telefonicky na +(420) 608-883-159.