Produkty společnosti

Naše produkty a služby

iSpis.cz inteligentní spis

Vlajkovou lodí společnosti je webová aplikace pro evidenci obchodních případů iSpis.cz, integrujicí většinu našich služeb pod jednu střechu do komplexního a uceleného řešení.

Webový software se skládá z řady služeb týkajících se risk managementu, správy pohledávek a advokátních nástrojů, t.j. zejména služby evidenci případů, ověřování klientů, správy a vymáhání pohledávek, podávání el. platebních rozkazů, hromadné poštovní služby, práce s datovou schránkou, komunikace s dlužníky či soudy a mnohé další.


Lustromat.cz ověřování rizikovosti osob

Služba Lustromat.cz slouží k ověřování zákazníků či obchodních partnerů ve veřejných i interních databázích, jako je například Centrální evidence exekucí EK ČR, soudní spory právnických osob, ověřování bonity - majetnosti osob apod.

Služba umožňuje registraci a platbu kreditovým způsobem, kdy si můžete vystavit fakturu ve výši v jaké uznáte za vhodné a po jejím uhrazení můžete lustrovat.


MáDluhy.cz rychlé ověření exekucí

Služba MáDluhy.cz umožňuje veřejnosti rychlé ověření exekucí zadané osoby i bez registrace, s možností platby pomocí Premium SMS nebo pomocí platební karty.

Zjištění aktuálního stavu exekucí dané fyzické či právnické osoby je tak zcela diskrétní a záležitostí chvilky.


Schůzuje.cz webové stránky pro družstva a SVJ

Služba Schůzuje.cz reflektuje nový zákon o obchodních korporacích dávající bytovým družstvům za povinnost mít webové stránky. Služba zejména umožňuje zveřejňovat pozvánky na členské schůze či sdílet mezi členy družstva smlouvy či jiné dokumenty.

Díky této službě můžete mít webové stránky pro Vaše družstvo jednoduše, moderně a levně.


SLV.cz Portál Salvia

Portál Salvia slv.cz je informační web právního zaměření s funkcemi pro výkon obecné advokacie.

Integruje řadu užitečných nástrojů pro advokáty, jako např. vyhledávání či katalog judikatury, výpočet data nabytí právní moci či odměny advokáta ale také mnohé další.


Software Autorizované konverze

Jednoduchý a praktický software Sokordia Autorizované Konverze pro exekutorské a jiné úřady usnadňující provádění autorizovaných konverzí z moci úřední pomocí CzechPOINT.

Podporuje oba směry autorizované konverze, má jednoduché ovládání díky konverzi na jediné kliknutí a také možnosti hromadných konverzí zadaných dokumentů.


Software Sokordia Podpis

Jednoduchý a praktický software Sokordia Podpis pro podepisování PDF souborů zaručeným elektronickým podpisem. Umožňuje rovněž hromadné podepisování celé složky dokumentů na jedno kliknutí.